Νέα

Παράνοια

Η ψυχολογία έχει ιδιαίτερη συγγένεια με την παράνοια σε ατόμικο επίπεδο. Από κλινική άποψη, η παράνοια θεωρείται ως σύμπτωμα που συχνά συνδέεται με σοβαρές...

Read More

Ταυτότητα

Ταυτότητα. Ο όρος κοινωνική κατασκευή αναφέρεται σε από κοινού κατασκευασμένες αντιλήψεις της ανθρωπότητας που αποτελούν τη βάση για κοινές υποθέσεις σχετικά με την πραγματικότητα....

Read More

Σχέσεις

Σχέσεις Μιλώντας για σχέσεις υπό το πρίσμα της τρέχουσας πραγματικότητας ερχόμαστε αντιμέτωποι με αντικρουόμενες προσπάθειες ενσωμάτωσης. Η πρώτη αφορά στην προσπάθειά μας, η έννοια...

Read More