Νέα

Φωτεινοί Σηματοδότες

Κόκκινο φως Οι πρώτοι φωτεινοί σηματοδότες τοποθετήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η παραδοσιακή ευγένεια και παραχώρηση προτεραιότητας μεταξύ οδηγών...

Read More

Επιθυμία

Επιθυμία Η επιθυμία είναι αποτέλεσμα έλλειψης. Εάν είμαστε πλήρεις, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και δεν αναζητούμε κάτι άλλο. Αυτή η έλλειψη είναι εγγενής της ανθρώπινης...

Read More

Έρωτας/Δέσμευση

Δέσμευση/Έρωτας Οι περισσότεροι μπαίνουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις, σε δέσμευση έχοντας βιώσει την εμπειρία του έρωτα. Όταν υπάρχει συναισθηματική αμοιβαιότητα μεταξύ των ερωτευμένων, αρχίζουν...

Read More

«Σκέφτομαι, άρα υπάρχω»

«Έχω διάγνωση, άρα υπάρχω». «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Περισσότερο αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας και την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μέσω μιας «διαγνωστικής γλώσσας». Ανεξάρτητα...

Read More