Νέα

Έλξη

Η σεξουαλική ή άλλη έλξη που νοιώθουμε όταν αντικρίζουμε το ανθρώπινο κορμί, δεν είναι αγάπη. Είναι γοητεία, θέλγητρο και με αρκετή επιθυμία και φαντασία,...

Read More

Η Ψυχοπαθολογία σε Κλινικό Πλαίσιο

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της κλινικής ψυχοπαθολογίας με τη μορφή κλινικών εργαστηρίων κι έμφαση στη βιωματική γνώση. Αφορά τόσο στους φοιτητές του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, όσο...

Read More

Παράνοια

Η ψυχολογία έχει ιδιαίτερη συγγένεια με την παράνοια σε ατόμικο επίπεδο. Από κλινική άποψη, η παράνοια θεωρείται ως σύμπτωμα που συχνά συνδέεται με σοβαρές...

Read More

Ταυτότητα

Ταυτότητα. Ο όρος κοινωνική κατασκευή αναφέρεται σε από κοινού κατασκευασμένες αντιλήψεις της ανθρωπότητας που αποτελούν τη βάση για κοινές υποθέσεις σχετικά με την πραγματικότητα....

Read More