Βία

Βία. Χάνεται η εμπιστοσύνη στον κόσμο; Συμβαίνει με το πρώτο χτύπημα της βίας, «αυτή η εμπιστοσύνη στον κόσμο να καταρρέει» (Améry 1986). Με το έναυσμα της βίας, η εμπιστοσύνη στον κόσμο αναστέλλεται. Η βία στο βαθμό που διαχωρίζει τον...

Περισσότερα

Φύλ@

Φύλ@. Ο F. Scott Fitzgerald το 1936 επεσήμανε ότι αποτελεί απόδειξη υψηλής νοημοσύνης η ικανότητα να έχουμε στο νου μας δύο αντίθετες απόψεις και ταυτόχρονα να διατηρούμε τη λειτουργική μας ικανότητα. Κάποια χρόνια πριν ο E.Bleuler, 1910 επινόησε τη...

Περισσότερα

Εφηβεία

Εφηβεία. Η αφηρημένη -τελικά- ερμηνεία της έννοιας «οικογένεια», ακόμη και όταν ανθρωπολογικά, ψυχαναλυτικά, κοινωνιολογικά προσθέσουμε τους προσδιοριστές «δυτικού τύπου», «πυρηνική», «μεσοαστική», συνεχίζει να αποτελεί τον βασικό διαμεσολαβητικό χώρο μεταξύ ατόμων και κοινωνιών. Παρόλο που οι θεωρητικοί του φεμινισμού άσκησαν...

Περισσότερα

Γυναίκα

Γυναίκα. Σχεδόν κάθε Δυτικός θεωρητικός που γράφει για τη σχέση μεταξύ του ψυχικού και του κοινωνικού εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι η δυτική κουλτούρα θεωρεί ως ιδανικό το αυτόνομο άτομο, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την ανθρώπινη ανασφάλεια, και τα άτομα...

Περισσότερα

Προδοσία

Προδοσία είναι η ξαφνική, ολοκληρωτική, τραυματική απώλεια της αμοιβαιότητας. Αυτή που συνήθως θεωρούμε δεδομένη στις στενές σχέσεις. Το όλον γίνεται κομμάτια, το ένα γίνεται δύο, το συνεχές πολώνεται, η συνεργασία γίνεται εναντίωση. Η χωροχρονική συνέχεια διαταράσσεται.  Η συνύπαρξη σε...

Περισσότερα

Κεφάλαιο

Υπερ-Ατομικό Κεφάλαιο. Δύο σύγχρονοι κοινωνικοί στοιχειώδεις μύθοι είναι αυτός της μετα-βιομηχανικής κοινωνίας κι αυτός του αυτόνομου ατόμου ως καταναλωτή. Σύµφωνα µε τον πρώτο µύθο, οι δυτικές χώρες υποτίθεται ότι θα εισέρχονταν σε µια µεταβιοµηχανική φάση. Εκεί ο συνεχιζόµενος εκµηχανισμός...

Περισσότερα

Διάλογοι και Ταυτότητες

Πόσες φορές γεννιόμαστε; Ο Διάλογος μας γεννάει κοινωνικά. Είναι υπεύθυνος για την Τρίτη κατά σειρά γέννησή μας. Μετά την βιολογική και την ψυχολογική. Η γέννεση αυτή φέρνει στην επιφάνεια την πίεση να βάλουμε σχεδόν τα πάντα στο Λόγο. Να...

Περισσότερα

Δόλος

Δόλος. Η αυτονομία -με την έννοια που ο Kant της δίνει- αποτελεί την υποστήριξη θέσεων κι αρχών που μπορούν να είναι κοινές για όλους. Είναι η διασφάλιση ότι δεν αντιμετωπίζουμε τους άλλους ως κατώτερους ή ως να διαθέτουν διαφορετικό...

Περισσότερα

Το Επιχείρημα του Παίκτη

Το Επιχείρημα του Παίκτη. Φτάνουμε κάποτε κι εκέι που η επιθυμία, η προσδοκία και η πίστη δεν έχουν τόση σημασία. Στη θέση του «Παίκτη» και του επιχειρήματός του. Το Επιχείρημα του «Παίκτη» που προέρχεται από τα γραπτά του Blaise...

Περισσότερα

Διαδικτυακή Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Η Διαδικτυακή Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία στη μητρική γλώσσα, συγκεκριμένα στην ελληνική, είναι ένας ασφαλής κι αποτελεσματικός τρόπος προσέγγισης της ψυχικής και συναισθηματικής ευεξίας αλλά και θεραπευτικής αντιμετώπισης των δυσκολιών. Αποτελεί τρόπο διασύνδεσης με έναν θεραπευτή που κατανοεί τις αποχρώσεις της...

Περισσότερα