Εκδικητική Πορνογραφία

Εκδικητική Πορνογραφία. Η εκδίκηση παραμένει όσο ποτέ παρούσα και διάχυτη και συνήθως αρνείται πεισματικά να δώσει τη θέση της στη συγχώρεση ή τη συνεργασία. Πιθανως έχει τις ρίζες της σε κάποιο «ανθρώπινο αρχαϊκό ένστικτο για δικαιοσύνη» (Halpert-Zamir 2018). Μια...

Περισσότερα

Διάγνωση

Διάγνωση. Όταν ονοματίζουμε μια συνθήκη, μια διαδικασία ακόμα κι έναν συνάνθρωπο αυτόματα αποκτούμε εξουσία πάνω του. Εάν μπορούμε να ονομάσουμε μια ψυχική διαταραχή ή ας πούμε το «άγχος», μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε και να το ελέγξουμε – έστω ψευδαισθητικά....

Περισσότερα

Μυστικά

Μυστικά. Πορευόμενοι υποβαλλόμαστε συνεχώς σε «εξονυχιστικούς ελέγχους»· σταδιακά ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Υπάρχουμε ταυτόχρονα ως μοναδικοί κι ακατάληπτοι· με το αποτύπωμα της συλλογικής μας ταυτότητας και της ατομικής, οικογενειακής, ομαδικής, κοινωνικής, πολιτισμικής εμπειρίας. Κι όσο θα στεκόμαστε εκτεθειμένοι –...

Περισσότερα

Διαστροφή

Διαστροφή. Στην εσωτερική μας διαμόρφωση αναλογεί ένας χώρος στον οποίο το άγνωστο -αυτό που υπάρχει κάτω από την επιφάνεια του νου- κάνει την εμφάνισή του διαμέσου των κενών της ψυχικής μας «ύφανσης». Ολισθαίνει στο δέρμα της καθημερινότητάς μας, μάς...

Περισσότερα

Wanderlust

Wanderlust. Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι το προσωπικό μας κέντρο βάρους είναι εξατομικευμένο· εδράζεται στην αίσθηση της ατομικότητας του Εαυτού και του βίου. Είναι κοινότοπο και σύνηθες να θεωρούμε ότι ζούμε και είμαστε «κύριοι» της ζωής μας. Κατά μια έννοια...

Περισσότερα

Εικόνα

Εικόνα. Το χάσμα γενεών εμπλουτίζεται πλέον από το τεχνολογικό χάσμα. Νέες έννοιες πιστοποιούν και καθορίζουν τις γενεαλογικές διαστρωματώσεις. Οι Baby Boomers προηγούνται της Generation Χ που προηγείται της Generation Υ που προηγείται της Generation Ζ. Μέσω αυτών των νέων...

Περισσότερα

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία. Είναι σχεδόν αδύνατον να βοηθήσουμε κάποιον, αν δε γνωρίζουμε το προσωπικό του αφήγημα και τις δυσκολίες της ζωής του. Είναι σχεδόν αδύνατον να τοποθετηθούμε θεραπευτικά δίπλα σε κάποιον, εάν δεν τον έχουμε προσεγγίσει πρώτα διερευνητικά και διαγνωστικά....

Περισσότερα

Κοινωνικός Νους

Κοινωνικός Νους. Τα παιδιά «τεντώνονται» και γνωρίζουν τον κόσμο χρησιμοποιώντας το σώμα τους (Piaget). Ο Merleau-Ponty εξηγεί τη διαμόρφωση των ανθρώπινων νοητικών δραστηριοτήτων βάσει της προσαρμογής των σωματικών κινήσεων προς την επίτευξη των στόχων της καθημερινότητας. Αντίληψη σημαίνει να...

Περισσότερα

Κοινωνικές Σχέσεις

Κοινωνικές Σχέσεις. Οι κοινωνικές σχέσεις είναι παράδοξες· αποτελούν το σημαντικότερο καταφύγιο από το άγχος, αλλά και τη μεγαλύτερη πηγή άγχους. Συνήθως λαμβάνουμε το άτομο ως την αντιπροσωπευτική μονάδα μελέτης των συναισθημάτων και του άγχους. Υπάρχουν ωστόσο θεωρίες και μεθοδολογικές...

Περισσότερα

Σώμα

Το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να εξηγηθεί, εάν δε ληφθεί υπόψη η υποκειμενική του διάσταση. Αυτή υπονοεί ότι το σώμα είναι συστατικό κι αναπόσπαστο μέρος της συνειδητότητας του υποκειμένου. Η ψυχή δεν μπορεί να διαχωριστεί ακόμη κι αν προβούμε...

Περισσότερα