Οικογενειακή Θεραπεία

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

Οικογενειακή Θεραπεία

Τα μέλη της οικογένειας αλληλεπιδρούν και αλληλεπιδρούν βαθιά και έντονα. Οι οικογένειες λειτουργούν καλύτερα όταν υπάρχουν κατάλληλες ιεραρχίες και όρια – δηλαδή οι σύζυγοι ή οι σύντροφοι λειτουργούν ως ομάδα στο γάμο τους και, αν είναι γονείς, στην ανατροφή των παιδιών. Ο βαθμός εποπτείας και ανεξαρτησίας που χρειάζονται τα παιδιά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την προσωπικότητα, την αναπτυξιακή φάση και το περιβάλλον.

Για να είναι οι οικογένειες ένα ασφαλές καταφύγιο αγάπης και σεβασμού, πρέπει να προσαρμοστούν στην αλλαγή, διατηρώντας συγχρόνως τη συνοχή τους. Όταν προκύπτουν δυσκολίες μεταξύ των μελών της οικογένειας, η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να είναι αποτελεσματική στην αποκατάσταση των ρόλων, των ορίων και της υγιούς επικοινωνίας.