Ατομική Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης

Ο αρχικός στόχος της θεραπείας ξεκινά με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να συνθέσουμε μια θεραπευτική συνεργασία. Μέσα από αυτή τη συνεταιρική σχέση, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου είναι αποδεκτό να αμφισβητείται, να αντιμετωπίζουμε δύσκολες συγκινήσεις και να επιχειρούμε νέους, πιο υγιεινούς τρόπους διαβίωσης.

Η προσέγγιση συνίσταται στη διερεύνηση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των σχέσεών με τις  σημαντικές σχέσεις και ανθρώπους στο παρελθόν και στο παρόν.

Τι είναι η Ατομική Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία;

Η Ψυχαναλυτική ή Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία είναι μια μορφή κλινικής πρακτικής που βασίζεται στην ψυχαναλυτική θεωρία και αρχές. Είναι μια μέθοδος θεραπείας που από πολλές απόψεις είναι αρκετά παρόμοια με την ψυχανάλυση.

Η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί ψυχαναλυτικές θεωρίες ως πλαίσιο για τη διαμόρφωση και κατανόηση της θεραπευτικής διαδικασίας. Αυτές οι πολλαπλές θεωρίες ισχύουν για την ψυχοθεραπευτική κατάσταση, με επίκεντρο την αύξηση της αυτογνωσίας και την εμβάθυνση της διορατικότητας στα συναισθηματικά θέματα και τις συγκρούσεις που αποτελούν τη βάση για τις δυσκολίες.

Συνήθως οι θεραπευτές κάνουν χρήση της εξερεύνησης των ασυνείδητων σκέψεων και συναισθημάτων, κατανοώντας πτυχές της σχέσης μεταξύ θεραπευτή και ασθενούς, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με υποκείμενες συναισθηματικές συγκρούσεις, ερμηνεία αμυντικών διαδικασιών που εμποδίζουν τη συναισθηματική συνειδητοποίηση και εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την αίσθηση του εαυτού και του εαυτού εκτίμηση.

Συνεδρίες

Οι θεραπευτικές συνεδρίες έχουν συχνότητα μεταξύ μιας και τεσσάρων φορών την εβδομάδα. Το επίκεντρο είναι η διερεύνηση της εσωτερικής εμπειρίας του ασθενούς, τονίζοντας αυτό όπως συμβαίνει στην τρέχουσα καθημερινή ζωή, καθώς μεταφέρεται από σημαντικά και επιρροή γεγονότα και σχέσεις του παρελθόντος και όπως αυτό εκδηλώνεται στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης.

Η αποτελεσματικότητα της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας, που συχνά αναφέρεται ως ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία, έχει τεκμηριωθεί καλά. Η τρέχουσα έρευνα τη δείχνει ως μια ισχυρά θεραπευτική αγωγή.

Ποιός μπορεί να ωφεληθεί από την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία;

Παρόλο που δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική θεραπεία ή συνιστώσα μιας συνδυασμένης θεραπείας για ένα πολύ ευρύ φάσμα συναισθηματικών και ψυχολογικών δυσκολιών. Αυτό περιλαμβάνει, σε μία ή την άλλη μορφή, όλες τις ηλικίες και πολλές διαγνωστικές κατηγορίες. Το φάσμα των ενδείξεων είναι σημαντικά ευρύτερο από εκείνο της ψυχανάλυσης.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ερώτηση για οποιοδήποτε άτομο, μια προσεκτική αξιολόγηση με έναν καλά εξειδικευμένο θεραπευτή είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα.